Lorem ipsum dolor sit ametxxpp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

Lorem ipsum
photo title


 “也没什么,说买别墅的事。”亨利答道。

 “当然。”亨利点点头:“蓝妮又不是我的手下,我最近可欠了她不少人情。”

 但不能提前看剧情,也不能像以往一样提前拿到业务说明,钱浅也不知道自己该做些什么准备才好,她对着空白的搜索页面发了一阵子呆,最终决定不要继续浪费时间。

 “那是别人的血。”开玩笑,苦练武功这么久的钱浅能让姚若云扒住了才见鬼,她直接向后一仰,躲过了姚若云的手,接着提起用轻功轻巧地向后一跳,别看胖,动作又轻又灵活,直接飘出去三丈远,姚若云想追她都追不上。

第1792章:老兄,我不太擅长违法乱纪(72)

 “当然可以,亲爱的。”钱浅笑了:“你知道,女人总是需要不停的逛街。”

 这句话绝壁是吹牛,因为钱浅他们一出巷子,就看到三两个守在这里的泼皮朝他们围了过来。

 经过短暂的休整,钱浅他们跟着援军一起去了梁平州大营。梁平大营有军医,姚若云因此没跟着去,分别时她十分不放心的扯着钱浅不停嘱咐,又从自己的药箱里掏出一大堆的药粉药丸子塞给钱浅,絮絮叨叨的交代都怎么用。

第1794章:老兄,我不太擅长违法乱纪(74)

 一语成谶。

 除了孙阿福,钱浅也在骁骑军交到了其他小伙伴,其中包括一个营房的骑兵梁五,还有之前和钱浅打过架的枪兵王传武和周耀宗。

 女主大人主动递了杆子,钱浅当然开开心心的顺杆爬,她立刻一脸认真地答道:“却也没什么不能问,我是去边关投军,也许是去梁平州,也许是去安平州,到时候看情况再说。”

 许副将的谨慎,救了巡防骑兵的命,斥候看到的那几个夷梁骑兵,并不是私自越境的散兵,而是伪装成散兵的斥候。足足两千人的夷梁军队,正等在向钱浅他们巡守的防线接近。

 当然啦,孙阿福也只是报名时的一重保障手段而已,钱浅知道,要真正在军中不露馅,还是得靠她自己处处小心。她可不是带光环的女主,耳朵上还带着耳洞呢,都敢冒充男人去从军。

 许副将打量钱浅的时候,钱浅也眼睛瞪得溜圆正在望着许副将。这个副将长脸,看起来三十岁左右的样子,穿着训练用的藤甲,腰上配着细长的唐刀,没戴头盔,一头黑发梳得整整齐齐。许副将脸很黑,看起来是长期在战场上风餐露宿的,长得一脸严肃,个子在这个生产力不发达的古代算不矮了,钱浅目测起码比自己高十公分,至少有一七五,跟她爹吕青岩的个子差不多。

 “那我一直带着斗笠,再也不摘下来。”姚若云立刻整了整斗笠上的面纱:“小宝,我保证不找麻烦。”

 “对!”钱浅立刻朝她露出理解的笑容:“只要足够好看,其他的都不是问题。天哪,我要跟你一起去,看你试穿,弥补一下遗憾。为什么非要是深蓝,真是太欺负人了。”

 “千万别饿死。”7788吓得赶紧摆手:“刚来就死了,失败得这么惨烈,咱恐怕会被判定为暂时没能力参加中级考核,下一轮考核也没戏申请了。”

 “我都嘱咐过你多少遍了。”钱浅深吸一口气,忍着自己想要暴揍孙阿福的冲动:“你没事当什么兵?战场上刀剑无眼,你还想不想全须全尾的回家去见你家月儿了?五两银子的债而已,做民夫刨去吃喝,一年半也肯定能攒下来,姚姐姐又没追着你要债,你急什么急?”

 钱浅并没有分辨太多,而是一缩脖子扶起了自己破破烂烂的草人,继续老老实实的跟着口令练戳刺。

2419987119
baiduxml xxpp